Misiunea Colegiul Tehnic ”Ion I. C. Brătianu”

   Colegiul Tehnic ”Ion I. C. Brătianu”, Timișoara este o şcoală cu tradiție în învățământul profesional și tehnic,cu o ofertă unică de formare profesională pentru industria textilă.Pentru a răspunde mai bine nevoilor de dezvoltare ale elevilor și cerințelor angajatorilor din domeniile textile, mecanică, electronică și automatizări, economic și comerț, ne angajăm să oferim programe de educație și formare profesionalăa elevilor care să le asigure o bună integrare socio-profesională după absolvire, dar și o „a doua șansă” tinerilor care au abandonat școala din motive sociale.

   Școala este un promotor deschis al toleranței și respectului, egalității de șanse și bunăstării elevilor, asumându-și misiunea de a asigura tinerilor o educație de calitate, bazată pe principii moderne care să răspundă aşteptărilor acestora.

   Printr-o adaptare continuă a programelor de studiu oferite la dinamica domeniilor ocupaţionale de pe piaţa forţei de muncă locală, națională și internațională, vom urmări creşterea dimensiunii europene în educația și formarea profesională pe care o oferim și promovarea  potenţialului creator al tinerei generaţii, ca premisă a progresului întregii societăți.

   În acest scop vom dezvolta resursele materiale și umane ale școlii în concordanță cu prioritățile strategice europene și naționale în domeniul educației.

 

Viziunea

    Ne propunem ca școala să devină o instituție deschisă pentru toate nivelurile de formare profesională din învățământul preuniversitar, apreciată de elevi, părinți și comunitatea de afaceri pentru profilul de competențe al absolvenților și formarea acestora ca cetățeni europeni.

 

Deviza

            F = flexibilitate, forță, fiabilitate

          O = oportunitate, orientare, organizare

          R = realizare, recunoaștere

          M = motivare, maturitate, moralitate

          A = adaptabilitate, afirmare, apartenență

          R = respect, rațiune

          E = educare, eficiență, europenizare

 

Profilul prezent al școlii

   O scurtă incursiune în trecutul orașului de pe Bega atrage atenția asupra faptuluică Timișoara s-a remarcat prin existența unui ”învaţamănt cu diferite profiluri şi destinaţii”, începând din anul 1882, sediul filialei din Banat fiind în clădirea actualului Colegiu Tehnic ”Ion I. C. Brătianu”.

În anul 1926 se înfiinţează aici Şcoala de tehnicieni textilişti, cu durata de 2 ani, care furnizează pregătire în meseriile de filatori, ţesători, finisori produse textile, tricotori confecţioneri şi economişti. Învăţământul profesional textil începe să se dezvolte cu succes îcepând din anul 1948.

   Pe parcurs activitatea de  pregătire profesională s-a diversificat atingând ramuri economice de maximă importanţă pentru oraşul Timişoara şi judeţul Timiş.

   Continuând tradiția de peste un secol, Colegiul Tehnic ”Ion I. C. Brătianu” este partener de încredere atât în registrul instituțiilor de învățământ tehnic și profesional, în colaborările cu  agenții economici parteneri pentru asigurarea integrăii socio-profesionale a absolvenţilor în meseriile în care sunt formați cât și în parteneriatele realizate în cadrul proiectelor naționale și europene.

   Școala este situată în zona centrală a municipiului Timișoara beneficiind de un acces facil din orice zonă a urbei.

   Agenții economici cu care școala colaborează pentru dezvoltarea abilităților parctice în concordantă cu cerințele pieței muncii sunt:SELGROSS TIMISOARA, HELLA ROMÂNIA S.R.L, DROGERIE MARKT, KAUFLAND, NETEX CONSULTING, COTTONTEX, SALON CLAUDIA LUXURY, MODATIM.

   Suntem parteneri în Proiectele Erasmus+: SEEL și SHINE având o vastă experiență în astfel de colaborări.