• Liceu zi:

  • Profil tehnic-Tehnician designer vestimentar, Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, Tehnician mecatronist, Tehnician operator tehnică de calcul;

  • Profil servicii-Tehnician în admistrație, Tehnician în activități de comerț, Coafură-frizerie;

  • Liceu seral:

  • Profil tehnic-Tehnician în industria textilă, Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații;

  • Școala profesională de 3 ani:

  • Profil tehnic-Confecționer produse textile;

  • Profil servicii-Comerciant-vânzător;

  • Învățământ secundar inferior-Adoua șansă-Industrie textilă și pielărie.