Revista scolii

 

Revista scolii 2 Revista scolii 1

Editorialul despre care vrem să vorbim se referă la monografia Colegiului Tehnic Timişoara. Lucrarea urmează să vadă lumina tiparului în cursul acestui an la editura’’EUROSTAMPA’’. Intenţia de a scrie monografia Colegiului Tehnic a fost încă din anul 1998 când la 15 septembrie s-au împlinit 50 de ani de la înfiinţarea Şcolii Profesionale Textile din Timişoara. Încercări în acest sens au fost şi din partea altor colegi care au realizat doar parţial acest deziderat. Prima încercare a fost a colegului nostru, maistru-instructor, Ion Brădean al cărui manuscris stă la baza materialului pregătit pentru redactare.

 

Dacă ne-am întreba, în trecut, cine ar fi mai îndreptăţiţi să studieze istoria şcolii din centrul urbei de pe Bega, răspunsul nu ar putea fi decât: profesorii care activează aici. Tampau, Tampau Elena, Elena: Aşa se explică faptul că un grup de profesori inimoşi au pornit la drum pentru a aşterne pe hârtie la ceas aniversar lucruri inedite despre Colegiul Tehnic din Timişoara.

Aceştia sunt autorii, profesorii Corina Tomici, Mariana Bogdan şi Gheorghe Lungu care la 60 de ani de existenţă a şcolii noastre au elaborat preţioasa monografie. Mulţumirile noastre pentru ajutorul acordat se îndreaptă mai întâi către conducerea şcolii: prof. Ing. Liviu Groapă, director; prof. Anişoara Laţcu, directoare adjunctă şi prof. Ing. Sanda Zghimbea, directoare adjunctă.

Apoi adresăm calde mulţumiri colegilor care ne-au pus la dispoziţie materiale pentru publicare; informaţii, fotografii, reviste şi articole. Merită menţionat albumul cu poze din istoria şcolii a colegului nostru Vasile Brează, Monografia noastră este oferită tuturor cititorilor dornici de a afla lucruri interesante despre istoria activitatea şi realizările Colegiului Tehnic Timişoara. De asemenea închinăm lucrarea colegilor noştrii, profesori, ingineri, maiştri-instructori, precum şi personalului didactic auxiliar-administrativ şi de deservire, care de-a lungul celor 60 de ani au contribuit cu devotament şi profesionalism la creşterea şi consolidarea prestigiului acestei şcoli.